Ontslag Broekzijde

Uw werkgever in Broekzijde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekzijde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekzijde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekzijde. Uw werkgever in Broekzijde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekzijde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekzijde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekzijde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekzijde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekzijde of met bevallingsverlof bent in Broekzijde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekzijde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekzijde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekzijde
 • Als u in Broekzijde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekzijde wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekzijde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekzijde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekzijde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekzijde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekzijde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekzijde. Uitzonderingen in Broekzijde;
 • Als uw werkgever in Broekzijde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekzijde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekzijde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekzijde niet geschikt voor uw werk in Broekzijde of
 • u functioneert niet voldoende in Broekzijde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekzijde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekzijde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekzijde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekzijde verblijft, dan mag uw werkgever in Broekzijde u eveneens wel ontslaan.