Ontslag Broeksterwâld /broeksterwoude

Uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broeksterwâld /broeksterwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broeksterwâld /broeksterwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broeksterwâld /broeksterwoude. Uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broeksterwâld /broeksterwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broeksterwâld /broeksterwoude niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broeksterwâld /broeksterwoude of met bevallingsverlof bent in Broeksterwâld /broeksterwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broeksterwâld /broeksterwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broeksterwâld /broeksterwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broeksterwâld /broeksterwoude
 • Als u in Broeksterwâld /broeksterwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broeksterwâld /broeksterwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Broeksterwâld /broeksterwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broeksterwâld /broeksterwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broeksterwâld /broeksterwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broeksterwâld /broeksterwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broeksterwâld /broeksterwoude. Uitzonderingen in Broeksterwâld /broeksterwoude;
 • Als uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broeksterwâld /broeksterwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude niet geschikt voor uw werk in Broeksterwâld /broeksterwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Broeksterwâld /broeksterwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broeksterwâld /broeksterwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broeksterwâld /broeksterwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broeksterwâld /broeksterwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Broeksterwâld /broeksterwoude u eveneens wel ontslaan.