Ontslag Broekkant

Uw werkgever in Broekkant mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekkant zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekkant

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekkant. Uw werkgever in Broekkant mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekkant arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekkant niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekkant te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekkant u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekkant of met bevallingsverlof bent in Broekkant.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekkant kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekkant die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekkant
 • Als u in Broekkant lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekkant wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekkant lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekkant lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekkant wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekkant op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekkant

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekkant. Uitzonderingen in Broekkant;
 • Als uw werkgever in Broekkant bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekkant aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekkant gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekkant niet geschikt voor uw werk in Broekkant of
 • u functioneert niet voldoende in Broekkant.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekkant

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekkant niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekkant of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekkant verblijft, dan mag uw werkgever in Broekkant u eveneens wel ontslaan.