Ontslag Broekhuizenvorst

Uw werkgever in Broekhuizenvorst mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekhuizenvorst zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekhuizenvorst

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekhuizenvorst. Uw werkgever in Broekhuizenvorst mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekhuizenvorst arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekhuizenvorst niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekhuizenvorst te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekhuizenvorst u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekhuizenvorst of met bevallingsverlof bent in Broekhuizenvorst.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekhuizenvorst kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekhuizenvorst die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekhuizenvorst
 • Als u in Broekhuizenvorst lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekhuizenvorst wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekhuizenvorst lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekhuizenvorst lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekhuizenvorst wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekhuizenvorst op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekhuizenvorst

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekhuizenvorst. Uitzonderingen in Broekhuizenvorst;
 • Als uw werkgever in Broekhuizenvorst bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekhuizenvorst aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekhuizenvorst gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekhuizenvorst niet geschikt voor uw werk in Broekhuizenvorst of
 • u functioneert niet voldoende in Broekhuizenvorst.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekhuizenvorst

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekhuizenvorst niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekhuizenvorst of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekhuizenvorst verblijft, dan mag uw werkgever in Broekhuizenvorst u eveneens wel ontslaan.