Ontslag Broekhuizen

Uw werkgever in Broekhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekhuizen. Uw werkgever in Broekhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekhuizen of met bevallingsverlof bent in Broekhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekhuizen
 • Als u in Broekhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekhuizen. Uitzonderingen in Broekhuizen;
 • Als uw werkgever in Broekhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekhuizen niet geschikt voor uw werk in Broekhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Broekhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Broekhuizen u eveneens wel ontslaan.