Ontslag Broekhoven

Uw werkgever in Broekhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekhoven. Uw werkgever in Broekhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekhoven of met bevallingsverlof bent in Broekhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekhoven
 • Als u in Broekhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekhoven. Uitzonderingen in Broekhoven;
 • Als uw werkgever in Broekhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekhoven niet geschikt voor uw werk in Broekhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Broekhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Broekhoven u eveneens wel ontslaan.