Ontslag Broekheurne

Uw werkgever in Broekheurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekheurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekheurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekheurne. Uw werkgever in Broekheurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekheurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekheurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekheurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekheurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekheurne of met bevallingsverlof bent in Broekheurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekheurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekheurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekheurne
 • Als u in Broekheurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekheurne wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekheurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekheurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekheurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekheurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekheurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekheurne. Uitzonderingen in Broekheurne;
 • Als uw werkgever in Broekheurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekheurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekheurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekheurne niet geschikt voor uw werk in Broekheurne of
 • u functioneert niet voldoende in Broekheurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekheurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekheurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekheurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekheurne verblijft, dan mag uw werkgever in Broekheurne u eveneens wel ontslaan.