Ontslag Broekenseind

Uw werkgever in Broekenseind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekenseind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekenseind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekenseind. Uw werkgever in Broekenseind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekenseind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekenseind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekenseind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekenseind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekenseind of met bevallingsverlof bent in Broekenseind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekenseind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekenseind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekenseind
 • Als u in Broekenseind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekenseind wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekenseind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekenseind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekenseind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekenseind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekenseind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekenseind. Uitzonderingen in Broekenseind;
 • Als uw werkgever in Broekenseind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekenseind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekenseind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekenseind niet geschikt voor uw werk in Broekenseind of
 • u functioneert niet voldoende in Broekenseind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekenseind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekenseind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekenseind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekenseind verblijft, dan mag uw werkgever in Broekenseind u eveneens wel ontslaan.