Ontslag Broekeind

Uw werkgever in Broekeind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broekeind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broekeind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broekeind. Uw werkgever in Broekeind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broekeind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broekeind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broekeind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broekeind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broekeind of met bevallingsverlof bent in Broekeind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broekeind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broekeind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broekeind
 • Als u in Broekeind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broekeind wilt opnemen;
 • Omdat u in Broekeind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broekeind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broekeind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broekeind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broekeind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broekeind. Uitzonderingen in Broekeind;
 • Als uw werkgever in Broekeind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broekeind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broekeind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broekeind niet geschikt voor uw werk in Broekeind of
 • u functioneert niet voldoende in Broekeind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broekeind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broekeind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broekeind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broekeind verblijft, dan mag uw werkgever in Broekeind u eveneens wel ontslaan.