Ontslag Broek op langedijk

Uw werkgever in Broek op langedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broek op langedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broek op langedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broek op langedijk. Uw werkgever in Broek op langedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broek op langedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broek op langedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broek op langedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broek op langedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broek op langedijk of met bevallingsverlof bent in Broek op langedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broek op langedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broek op langedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broek op langedijk
 • Als u in Broek op langedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broek op langedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Broek op langedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broek op langedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broek op langedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broek op langedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broek op langedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broek op langedijk. Uitzonderingen in Broek op langedijk;
 • Als uw werkgever in Broek op langedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broek op langedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broek op langedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broek op langedijk niet geschikt voor uw werk in Broek op langedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Broek op langedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broek op langedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broek op langedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broek op langedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broek op langedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Broek op langedijk u eveneens wel ontslaan.