Ontslag Broek in waterland

Uw werkgever in Broek in waterland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broek in waterland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broek in waterland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broek in waterland. Uw werkgever in Broek in waterland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broek in waterland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broek in waterland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broek in waterland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broek in waterland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broek in waterland of met bevallingsverlof bent in Broek in waterland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broek in waterland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broek in waterland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broek in waterland
 • Als u in Broek in waterland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broek in waterland wilt opnemen;
 • Omdat u in Broek in waterland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broek in waterland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broek in waterland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broek in waterland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broek in waterland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broek in waterland. Uitzonderingen in Broek in waterland;
 • Als uw werkgever in Broek in waterland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broek in waterland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broek in waterland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broek in waterland niet geschikt voor uw werk in Broek in waterland of
 • u functioneert niet voldoende in Broek in waterland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broek in waterland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broek in waterland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broek in waterland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broek in waterland verblijft, dan mag uw werkgever in Broek in waterland u eveneens wel ontslaan.