Ontslag Broek /de broek (broek-noord)

Uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Broek /de broek (broek-noord) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Broek /de broek (broek-noord)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Broek /de broek (broek-noord). Uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Broek /de broek (broek-noord) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Broek /de broek (broek-noord) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Broek /de broek (broek-noord) of met bevallingsverlof bent in Broek /de broek (broek-noord).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Broek /de broek (broek-noord) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Broek /de broek (broek-noord) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Broek /de broek (broek-noord)
 • Als u in Broek /de broek (broek-noord) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Broek /de broek (broek-noord) wilt opnemen;
 • Omdat u in Broek /de broek (broek-noord) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Broek /de broek (broek-noord) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Broek /de broek (broek-noord) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Broek /de broek (broek-noord)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Broek /de broek (broek-noord). Uitzonderingen in Broek /de broek (broek-noord);
 • Als uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Broek /de broek (broek-noord) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Broek /de broek (broek-noord) niet geschikt voor uw werk in Broek /de broek (broek-noord) of
 • u functioneert niet voldoende in Broek /de broek (broek-noord).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Broek /de broek (broek-noord)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Broek /de broek (broek-noord) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Broek /de broek (broek-noord) verblijft, dan mag uw werkgever in Broek /de broek (broek-noord) u eveneens wel ontslaan.