Ontslag Britswert /britswerd

Uw werkgever in Britswert /britswerd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Britswert /britswerd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Britswert /britswerd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Britswert /britswerd. Uw werkgever in Britswert /britswerd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Britswert /britswerd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Britswert /britswerd niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Britswert /britswerd te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Britswert /britswerd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Britswert /britswerd of met bevallingsverlof bent in Britswert /britswerd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Britswert /britswerd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Britswert /britswerd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Britswert /britswerd
 • Als u in Britswert /britswerd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Britswert /britswerd wilt opnemen;
 • Omdat u in Britswert /britswerd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Britswert /britswerd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Britswert /britswerd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Britswert /britswerd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Britswert /britswerd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Britswert /britswerd. Uitzonderingen in Britswert /britswerd;
 • Als uw werkgever in Britswert /britswerd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Britswert /britswerd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Britswert /britswerd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Britswert /britswerd niet geschikt voor uw werk in Britswert /britswerd of
 • u functioneert niet voldoende in Britswert /britswerd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Britswert /britswerd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Britswert /britswerd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Britswert /britswerd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Britswert /britswerd verblijft, dan mag uw werkgever in Britswert /britswerd u eveneens wel ontslaan.