Ontslag Britsum

Uw werkgever in Britsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Britsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Britsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Britsum. Uw werkgever in Britsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Britsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Britsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Britsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Britsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Britsum of met bevallingsverlof bent in Britsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Britsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Britsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Britsum
 • Als u in Britsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Britsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Britsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Britsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Britsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Britsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Britsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Britsum. Uitzonderingen in Britsum;
 • Als uw werkgever in Britsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Britsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Britsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Britsum niet geschikt voor uw werk in Britsum of
 • u functioneert niet voldoende in Britsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Britsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Britsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Britsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Britsum verblijft, dan mag uw werkgever in Britsum u eveneens wel ontslaan.