Ontslag Brinkmanshoek

Uw werkgever in Brinkmanshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brinkmanshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brinkmanshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brinkmanshoek. Uw werkgever in Brinkmanshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brinkmanshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brinkmanshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brinkmanshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brinkmanshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brinkmanshoek of met bevallingsverlof bent in Brinkmanshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brinkmanshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brinkmanshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brinkmanshoek
 • Als u in Brinkmanshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brinkmanshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Brinkmanshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brinkmanshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brinkmanshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brinkmanshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brinkmanshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brinkmanshoek. Uitzonderingen in Brinkmanshoek;
 • Als uw werkgever in Brinkmanshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brinkmanshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brinkmanshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brinkmanshoek niet geschikt voor uw werk in Brinkmanshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Brinkmanshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brinkmanshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brinkmanshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brinkmanshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brinkmanshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Brinkmanshoek u eveneens wel ontslaan.