Ontslag Briltil

Uw werkgever in Briltil mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Briltil zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Briltil

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Briltil. Uw werkgever in Briltil mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Briltil arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Briltil niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Briltil te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Briltil u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Briltil of met bevallingsverlof bent in Briltil.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Briltil kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Briltil die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Briltil
 • Als u in Briltil lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Briltil wilt opnemen;
 • Omdat u in Briltil lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Briltil lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Briltil wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Briltil op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Briltil

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Briltil. Uitzonderingen in Briltil;
 • Als uw werkgever in Briltil bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Briltil aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Briltil gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Briltil niet geschikt voor uw werk in Briltil of
 • u functioneert niet voldoende in Briltil.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Briltil

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Briltil niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Briltil of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Briltil verblijft, dan mag uw werkgever in Briltil u eveneens wel ontslaan.