Ontslag Brillerij

Uw werkgever in Brillerij mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brillerij zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brillerij

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brillerij. Uw werkgever in Brillerij mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brillerij arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brillerij niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brillerij te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brillerij u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brillerij of met bevallingsverlof bent in Brillerij.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brillerij kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brillerij die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brillerij
 • Als u in Brillerij lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brillerij wilt opnemen;
 • Omdat u in Brillerij lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brillerij lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brillerij wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brillerij op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brillerij

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brillerij. Uitzonderingen in Brillerij;
 • Als uw werkgever in Brillerij bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brillerij aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brillerij gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brillerij niet geschikt voor uw werk in Brillerij of
 • u functioneert niet voldoende in Brillerij.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brillerij

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brillerij niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brillerij of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brillerij verblijft, dan mag uw werkgever in Brillerij u eveneens wel ontslaan.