Ontslag Brijdorpe

Uw werkgever in Brijdorpe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brijdorpe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brijdorpe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brijdorpe. Uw werkgever in Brijdorpe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brijdorpe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brijdorpe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brijdorpe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brijdorpe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brijdorpe of met bevallingsverlof bent in Brijdorpe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brijdorpe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brijdorpe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brijdorpe
 • Als u in Brijdorpe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brijdorpe wilt opnemen;
 • Omdat u in Brijdorpe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brijdorpe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brijdorpe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brijdorpe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brijdorpe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brijdorpe. Uitzonderingen in Brijdorpe;
 • Als uw werkgever in Brijdorpe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brijdorpe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brijdorpe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brijdorpe niet geschikt voor uw werk in Brijdorpe of
 • u functioneert niet voldoende in Brijdorpe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brijdorpe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brijdorpe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brijdorpe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brijdorpe verblijft, dan mag uw werkgever in Brijdorpe u eveneens wel ontslaan.