Ontslag Brigdamme

Uw werkgever in Brigdamme mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brigdamme zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brigdamme

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brigdamme. Uw werkgever in Brigdamme mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brigdamme arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brigdamme niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brigdamme te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brigdamme u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brigdamme of met bevallingsverlof bent in Brigdamme.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brigdamme kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brigdamme die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brigdamme
 • Als u in Brigdamme lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brigdamme wilt opnemen;
 • Omdat u in Brigdamme lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brigdamme lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brigdamme wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brigdamme op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brigdamme

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brigdamme. Uitzonderingen in Brigdamme;
 • Als uw werkgever in Brigdamme bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brigdamme aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brigdamme gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brigdamme niet geschikt voor uw werk in Brigdamme of
 • u functioneert niet voldoende in Brigdamme.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brigdamme

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brigdamme niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brigdamme of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brigdamme verblijft, dan mag uw werkgever in Brigdamme u eveneens wel ontslaan.