Ontslag Breyvin

Uw werkgever in Breyvin mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breyvin zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breyvin

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breyvin. Uw werkgever in Breyvin mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breyvin arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breyvin niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breyvin te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breyvin u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breyvin of met bevallingsverlof bent in Breyvin.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breyvin kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breyvin die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breyvin
 • Als u in Breyvin lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breyvin wilt opnemen;
 • Omdat u in Breyvin lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breyvin lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breyvin wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breyvin op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breyvin

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breyvin. Uitzonderingen in Breyvin;
 • Als uw werkgever in Breyvin bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breyvin aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breyvin gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breyvin niet geschikt voor uw werk in Breyvin of
 • u functioneert niet voldoende in Breyvin.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breyvin

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breyvin niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breyvin of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breyvin verblijft, dan mag uw werkgever in Breyvin u eveneens wel ontslaan.