Ontslag Breukeleveen

Uw werkgever in Breukeleveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breukeleveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breukeleveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breukeleveen. Uw werkgever in Breukeleveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breukeleveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breukeleveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breukeleveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breukeleveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breukeleveen of met bevallingsverlof bent in Breukeleveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breukeleveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breukeleveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breukeleveen
 • Als u in Breukeleveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breukeleveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Breukeleveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breukeleveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breukeleveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breukeleveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breukeleveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breukeleveen. Uitzonderingen in Breukeleveen;
 • Als uw werkgever in Breukeleveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breukeleveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breukeleveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breukeleveen niet geschikt voor uw werk in Breukeleveen of
 • u functioneert niet voldoende in Breukeleveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breukeleveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breukeleveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breukeleveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breukeleveen verblijft, dan mag uw werkgever in Breukeleveen u eveneens wel ontslaan.