Ontslag Breukelen

Uw werkgever in Breukelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breukelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breukelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breukelen. Uw werkgever in Breukelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breukelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breukelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breukelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breukelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breukelen of met bevallingsverlof bent in Breukelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breukelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breukelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breukelen
 • Als u in Breukelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breukelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Breukelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breukelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breukelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breukelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breukelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breukelen. Uitzonderingen in Breukelen;
 • Als uw werkgever in Breukelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breukelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breukelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breukelen niet geschikt voor uw werk in Breukelen of
 • u functioneert niet voldoende in Breukelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breukelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breukelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breukelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breukelen verblijft, dan mag uw werkgever in Breukelen u eveneens wel ontslaan.