Ontslag Breugel

Uw werkgever in Breugel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breugel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breugel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breugel. Uw werkgever in Breugel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breugel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breugel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breugel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breugel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breugel of met bevallingsverlof bent in Breugel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breugel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breugel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breugel
 • Als u in Breugel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breugel wilt opnemen;
 • Omdat u in Breugel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breugel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breugel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breugel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breugel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breugel. Uitzonderingen in Breugel;
 • Als uw werkgever in Breugel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breugel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breugel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breugel niet geschikt voor uw werk in Breugel of
 • u functioneert niet voldoende in Breugel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breugel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breugel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breugel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breugel verblijft, dan mag uw werkgever in Breugel u eveneens wel ontslaan.