Ontslag Breudijk

Uw werkgever in Breudijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breudijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breudijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breudijk. Uw werkgever in Breudijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breudijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breudijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breudijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breudijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breudijk of met bevallingsverlof bent in Breudijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breudijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breudijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breudijk
 • Als u in Breudijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breudijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Breudijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breudijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breudijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breudijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breudijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breudijk. Uitzonderingen in Breudijk;
 • Als uw werkgever in Breudijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breudijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breudijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breudijk niet geschikt voor uw werk in Breudijk of
 • u functioneert niet voldoende in Breudijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breudijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breudijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breudijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breudijk verblijft, dan mag uw werkgever in Breudijk u eveneens wel ontslaan.