Ontslag Breskens

Uw werkgever in Breskens mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breskens zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breskens

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breskens. Uw werkgever in Breskens mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breskens arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breskens niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breskens te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breskens u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breskens of met bevallingsverlof bent in Breskens.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breskens kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breskens die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breskens
 • Als u in Breskens lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breskens wilt opnemen;
 • Omdat u in Breskens lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breskens lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breskens wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breskens op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breskens

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breskens. Uitzonderingen in Breskens;
 • Als uw werkgever in Breskens bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breskens aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breskens gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breskens niet geschikt voor uw werk in Breskens of
 • u functioneert niet voldoende in Breskens.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breskens

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breskens niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breskens of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breskens verblijft, dan mag uw werkgever in Breskens u eveneens wel ontslaan.