Ontslag Brembosch

Uw werkgever in Brembosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brembosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brembosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brembosch. Uw werkgever in Brembosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brembosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brembosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brembosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brembosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brembosch of met bevallingsverlof bent in Brembosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brembosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brembosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brembosch
 • Als u in Brembosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brembosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Brembosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brembosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brembosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brembosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brembosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brembosch. Uitzonderingen in Brembosch;
 • Als uw werkgever in Brembosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brembosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brembosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brembosch niet geschikt voor uw werk in Brembosch of
 • u functioneert niet voldoende in Brembosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brembosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brembosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brembosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brembosch verblijft, dan mag uw werkgever in Brembosch u eveneens wel ontslaan.