Ontslag Brem

Uw werkgever in Brem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brem. Uw werkgever in Brem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brem of met bevallingsverlof bent in Brem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brem
 • Als u in Brem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brem wilt opnemen;
 • Omdat u in Brem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brem. Uitzonderingen in Brem;
 • Als uw werkgever in Brem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brem niet geschikt voor uw werk in Brem of
 • u functioneert niet voldoende in Brem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brem verblijft, dan mag uw werkgever in Brem u eveneens wel ontslaan.