Ontslag Breklenkamp

Uw werkgever in Breklenkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breklenkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breklenkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breklenkamp. Uw werkgever in Breklenkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breklenkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breklenkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breklenkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breklenkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breklenkamp of met bevallingsverlof bent in Breklenkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breklenkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breklenkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breklenkamp
 • Als u in Breklenkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breklenkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Breklenkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breklenkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breklenkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breklenkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breklenkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breklenkamp. Uitzonderingen in Breklenkamp;
 • Als uw werkgever in Breklenkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breklenkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breklenkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breklenkamp niet geschikt voor uw werk in Breklenkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Breklenkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breklenkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breklenkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breklenkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breklenkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Breklenkamp u eveneens wel ontslaan.