Ontslag Breezanddijk

Uw werkgever in Breezanddijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breezanddijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breezanddijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breezanddijk. Uw werkgever in Breezanddijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breezanddijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breezanddijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breezanddijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breezanddijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breezanddijk of met bevallingsverlof bent in Breezanddijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breezanddijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breezanddijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breezanddijk
 • Als u in Breezanddijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breezanddijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Breezanddijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breezanddijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breezanddijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breezanddijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breezanddijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breezanddijk. Uitzonderingen in Breezanddijk;
 • Als uw werkgever in Breezanddijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breezanddijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breezanddijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breezanddijk niet geschikt voor uw werk in Breezanddijk of
 • u functioneert niet voldoende in Breezanddijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breezanddijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breezanddijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breezanddijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breezanddijk verblijft, dan mag uw werkgever in Breezanddijk u eveneens wel ontslaan.