Ontslag Breezand

Uw werkgever in Breezand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breezand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breezand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breezand. Uw werkgever in Breezand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breezand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breezand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breezand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breezand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breezand of met bevallingsverlof bent in Breezand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breezand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breezand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breezand
 • Als u in Breezand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breezand wilt opnemen;
 • Omdat u in Breezand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breezand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breezand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breezand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breezand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breezand. Uitzonderingen in Breezand;
 • Als uw werkgever in Breezand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breezand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breezand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breezand niet geschikt voor uw werk in Breezand of
 • u functioneert niet voldoende in Breezand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breezand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breezand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breezand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breezand verblijft, dan mag uw werkgever in Breezand u eveneens wel ontslaan.