Ontslag Breeveld

Uw werkgever in Breeveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breeveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breeveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breeveld. Uw werkgever in Breeveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breeveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breeveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breeveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breeveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breeveld of met bevallingsverlof bent in Breeveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breeveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breeveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breeveld
 • Als u in Breeveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breeveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Breeveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breeveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breeveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breeveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breeveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breeveld. Uitzonderingen in Breeveld;
 • Als uw werkgever in Breeveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breeveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breeveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breeveld niet geschikt voor uw werk in Breeveld of
 • u functioneert niet voldoende in Breeveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breeveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breeveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breeveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breeveld verblijft, dan mag uw werkgever in Breeveld u eveneens wel ontslaan.