Ontslag Breemortel

Uw werkgever in Breemortel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breemortel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breemortel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breemortel. Uw werkgever in Breemortel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breemortel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breemortel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breemortel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breemortel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breemortel of met bevallingsverlof bent in Breemortel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breemortel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breemortel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breemortel
 • Als u in Breemortel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breemortel wilt opnemen;
 • Omdat u in Breemortel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breemortel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breemortel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breemortel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breemortel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breemortel. Uitzonderingen in Breemortel;
 • Als uw werkgever in Breemortel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breemortel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breemortel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breemortel niet geschikt voor uw werk in Breemortel of
 • u functioneert niet voldoende in Breemortel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breemortel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breemortel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breemortel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breemortel verblijft, dan mag uw werkgever in Breemortel u eveneens wel ontslaan.