Ontslag Breehees

Uw werkgever in Breehees mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breehees zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breehees

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breehees. Uw werkgever in Breehees mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breehees arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breehees niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breehees te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breehees u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breehees of met bevallingsverlof bent in Breehees.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breehees kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breehees die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breehees
 • Als u in Breehees lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breehees wilt opnemen;
 • Omdat u in Breehees lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breehees lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breehees wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breehees op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breehees

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breehees. Uitzonderingen in Breehees;
 • Als uw werkgever in Breehees bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breehees aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breehees gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breehees niet geschikt voor uw werk in Breehees of
 • u functioneert niet voldoende in Breehees.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breehees

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breehees niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breehees of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breehees verblijft, dan mag uw werkgever in Breehees u eveneens wel ontslaan.