Ontslag Breedschot

Uw werkgever in Breedschot mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breedschot zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breedschot

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breedschot. Uw werkgever in Breedschot mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breedschot arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breedschot niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breedschot te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breedschot u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breedschot of met bevallingsverlof bent in Breedschot.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breedschot kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breedschot die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breedschot
 • Als u in Breedschot lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breedschot wilt opnemen;
 • Omdat u in Breedschot lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breedschot lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breedschot wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breedschot op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breedschot

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breedschot. Uitzonderingen in Breedschot;
 • Als uw werkgever in Breedschot bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breedschot aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breedschot gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breedschot niet geschikt voor uw werk in Breedschot of
 • u functioneert niet voldoende in Breedschot.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breedschot

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breedschot niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breedschot of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breedschot verblijft, dan mag uw werkgever in Breedschot u eveneens wel ontslaan.