Ontslag Breedeweg

Uw werkgever in Breedeweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breedeweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breedeweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breedeweg. Uw werkgever in Breedeweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breedeweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breedeweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breedeweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breedeweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breedeweg of met bevallingsverlof bent in Breedeweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breedeweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breedeweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breedeweg
 • Als u in Breedeweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breedeweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Breedeweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breedeweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breedeweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breedeweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breedeweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breedeweg. Uitzonderingen in Breedeweg;
 • Als uw werkgever in Breedeweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breedeweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breedeweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breedeweg niet geschikt voor uw werk in Breedeweg of
 • u functioneert niet voldoende in Breedeweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breedeweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breedeweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breedeweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breedeweg verblijft, dan mag uw werkgever in Breedeweg u eveneens wel ontslaan.