Ontslag Breedeveen

Uw werkgever in Breedeveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breedeveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breedeveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breedeveen. Uw werkgever in Breedeveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breedeveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breedeveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breedeveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breedeveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breedeveen of met bevallingsverlof bent in Breedeveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breedeveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breedeveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breedeveen
 • Als u in Breedeveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breedeveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Breedeveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breedeveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breedeveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breedeveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breedeveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breedeveen. Uitzonderingen in Breedeveen;
 • Als uw werkgever in Breedeveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breedeveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breedeveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breedeveen niet geschikt voor uw werk in Breedeveen of
 • u functioneert niet voldoende in Breedeveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breedeveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breedeveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breedeveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breedeveen verblijft, dan mag uw werkgever in Breedeveen u eveneens wel ontslaan.