Ontslag Breedenbroek

Uw werkgever in Breedenbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breedenbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breedenbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breedenbroek. Uw werkgever in Breedenbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breedenbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breedenbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breedenbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breedenbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breedenbroek of met bevallingsverlof bent in Breedenbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breedenbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breedenbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breedenbroek
 • Als u in Breedenbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breedenbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Breedenbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breedenbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breedenbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breedenbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breedenbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breedenbroek. Uitzonderingen in Breedenbroek;
 • Als uw werkgever in Breedenbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breedenbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breedenbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breedenbroek niet geschikt voor uw werk in Breedenbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Breedenbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breedenbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breedenbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breedenbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breedenbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Breedenbroek u eveneens wel ontslaan.