Ontslag Breede

Uw werkgever in Breede mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breede zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breede

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breede. Uw werkgever in Breede mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breede arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breede niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breede te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breede u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breede of met bevallingsverlof bent in Breede.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breede kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breede die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breede
 • Als u in Breede lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breede wilt opnemen;
 • Omdat u in Breede lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breede lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breede wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breede op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breede

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breede. Uitzonderingen in Breede;
 • Als uw werkgever in Breede bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breede aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breede gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breede niet geschikt voor uw werk in Breede of
 • u functioneert niet voldoende in Breede.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breede

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breede niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breede of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breede verblijft, dan mag uw werkgever in Breede u eveneens wel ontslaan.