Ontslag Bredevoort

Uw werkgever in Bredevoort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bredevoort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bredevoort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bredevoort. Uw werkgever in Bredevoort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bredevoort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bredevoort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bredevoort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bredevoort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bredevoort of met bevallingsverlof bent in Bredevoort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bredevoort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bredevoort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bredevoort
 • Als u in Bredevoort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bredevoort wilt opnemen;
 • Omdat u in Bredevoort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bredevoort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bredevoort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bredevoort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bredevoort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bredevoort. Uitzonderingen in Bredevoort;
 • Als uw werkgever in Bredevoort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bredevoort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bredevoort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bredevoort niet geschikt voor uw werk in Bredevoort of
 • u functioneert niet voldoende in Bredevoort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bredevoort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bredevoort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bredevoort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bredevoort verblijft, dan mag uw werkgever in Bredevoort u eveneens wel ontslaan.