Ontslag Bredelaar

Uw werkgever in Bredelaar mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Bredelaar zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Bredelaar

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Bredelaar. Uw werkgever in Bredelaar mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Bredelaar arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Bredelaar niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Bredelaar te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Bredelaar u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Bredelaar of met bevallingsverlof bent in Bredelaar.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Bredelaar kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Bredelaar die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Bredelaar
 • Als u in Bredelaar lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Bredelaar wilt opnemen;
 • Omdat u in Bredelaar lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Bredelaar lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Bredelaar wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Bredelaar op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Bredelaar

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Bredelaar. Uitzonderingen in Bredelaar;
 • Als uw werkgever in Bredelaar bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Bredelaar aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Bredelaar gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Bredelaar niet geschikt voor uw werk in Bredelaar of
 • u functioneert niet voldoende in Bredelaar.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Bredelaar

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Bredelaar niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Bredelaar of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Bredelaar verblijft, dan mag uw werkgever in Bredelaar u eveneens wel ontslaan.