Ontslag Breda

Uw werkgever in Breda mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Breda zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Breda

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Breda. Uw werkgever in Breda mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Breda arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Breda niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Breda te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Breda u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Breda of met bevallingsverlof bent in Breda.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Breda kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Breda die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Breda
 • Als u in Breda lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Breda wilt opnemen;
 • Omdat u in Breda lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Breda lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Breda wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Breda op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Breda

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Breda. Uitzonderingen in Breda;
 • Als uw werkgever in Breda bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Breda aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Breda gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Breda niet geschikt voor uw werk in Breda of
 • u functioneert niet voldoende in Breda.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Breda

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Breda niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Breda of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Breda verblijft, dan mag uw werkgever in Breda u eveneens wel ontslaan.