Ontslag Brantgum

Uw werkgever in Brantgum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brantgum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brantgum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brantgum. Uw werkgever in Brantgum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brantgum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brantgum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brantgum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brantgum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brantgum of met bevallingsverlof bent in Brantgum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brantgum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brantgum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brantgum
 • Als u in Brantgum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brantgum wilt opnemen;
 • Omdat u in Brantgum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brantgum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brantgum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brantgum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brantgum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brantgum. Uitzonderingen in Brantgum;
 • Als uw werkgever in Brantgum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brantgum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brantgum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brantgum niet geschikt voor uw werk in Brantgum of
 • u functioneert niet voldoende in Brantgum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brantgum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brantgum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brantgum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brantgum verblijft, dan mag uw werkgever in Brantgum u eveneens wel ontslaan.