Ontslag Brandt

Uw werkgever in Brandt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brandt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brandt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brandt. Uw werkgever in Brandt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brandt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brandt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brandt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brandt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brandt of met bevallingsverlof bent in Brandt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brandt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brandt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brandt
 • Als u in Brandt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brandt wilt opnemen;
 • Omdat u in Brandt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brandt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brandt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brandt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brandt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brandt. Uitzonderingen in Brandt;
 • Als uw werkgever in Brandt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brandt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brandt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brandt niet geschikt voor uw werk in Brandt of
 • u functioneert niet voldoende in Brandt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brandt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brandt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brandt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brandt verblijft, dan mag uw werkgever in Brandt u eveneens wel ontslaan.