Ontslag Brand

Uw werkgever in Brand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brand. Uw werkgever in Brand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brand of met bevallingsverlof bent in Brand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brand
 • Als u in Brand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brand wilt opnemen;
 • Omdat u in Brand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brand. Uitzonderingen in Brand;
 • Als uw werkgever in Brand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brand niet geschikt voor uw werk in Brand of
 • u functioneert niet voldoende in Brand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brand verblijft, dan mag uw werkgever in Brand u eveneens wel ontslaan.