Ontslag Brammelo

Uw werkgever in Brammelo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brammelo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brammelo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brammelo. Uw werkgever in Brammelo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brammelo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brammelo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brammelo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brammelo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brammelo of met bevallingsverlof bent in Brammelo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brammelo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brammelo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brammelo
 • Als u in Brammelo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brammelo wilt opnemen;
 • Omdat u in Brammelo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brammelo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brammelo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brammelo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brammelo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brammelo. Uitzonderingen in Brammelo;
 • Als uw werkgever in Brammelo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brammelo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brammelo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brammelo niet geschikt voor uw werk in Brammelo of
 • u functioneert niet voldoende in Brammelo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brammelo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brammelo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brammelo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brammelo verblijft, dan mag uw werkgever in Brammelo u eveneens wel ontslaan.