Ontslag Brakel

Uw werkgever in Brakel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brakel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brakel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brakel. Uw werkgever in Brakel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brakel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brakel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brakel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brakel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brakel of met bevallingsverlof bent in Brakel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brakel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brakel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brakel
 • Als u in Brakel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brakel wilt opnemen;
 • Omdat u in Brakel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brakel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brakel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brakel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brakel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brakel. Uitzonderingen in Brakel;
 • Als uw werkgever in Brakel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brakel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brakel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brakel niet geschikt voor uw werk in Brakel of
 • u functioneert niet voldoende in Brakel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brakel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brakel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brakel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brakel verblijft, dan mag uw werkgever in Brakel u eveneens wel ontslaan.