Ontslag Brabander

Uw werkgever in Brabander mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Brabander zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Brabander

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Brabander. Uw werkgever in Brabander mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Brabander arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Brabander niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Brabander te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Brabander u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Brabander of met bevallingsverlof bent in Brabander.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Brabander kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Brabander die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Brabander
 • Als u in Brabander lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Brabander wilt opnemen;
 • Omdat u in Brabander lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Brabander lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Brabander wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Brabander op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Brabander

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Brabander. Uitzonderingen in Brabander;
 • Als uw werkgever in Brabander bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Brabander aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Brabander gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Brabander niet geschikt voor uw werk in Brabander of
 • u functioneert niet voldoende in Brabander.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Brabander

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Brabander niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Brabander of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Brabander verblijft, dan mag uw werkgever in Brabander u eveneens wel ontslaan.