Ontslag Braambos(ch) (?)

Uw werkgever in Braambos(ch) (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Braambos(ch) (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Braambos(ch) (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Braambos(ch) (?). Uw werkgever in Braambos(ch) (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Braambos(ch) (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Braambos(ch) (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Braambos(ch) (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Braambos(ch) (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Braambos(ch) (?) of met bevallingsverlof bent in Braambos(ch) (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Braambos(ch) (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Braambos(ch) (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Braambos(ch) (?)
 • Als u in Braambos(ch) (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Braambos(ch) (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Braambos(ch) (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Braambos(ch) (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Braambos(ch) (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Braambos(ch) (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Braambos(ch) (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Braambos(ch) (?). Uitzonderingen in Braambos(ch) (?);
 • Als uw werkgever in Braambos(ch) (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Braambos(ch) (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Braambos(ch) (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Braambos(ch) (?) niet geschikt voor uw werk in Braambos(ch) (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Braambos(ch) (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Braambos(ch) (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Braambos(ch) (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Braambos(ch) (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Braambos(ch) (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Braambos(ch) (?) u eveneens wel ontslaan.