Ontslag Braamberg

Uw werkgever in Braamberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Braamberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Braamberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Braamberg. Uw werkgever in Braamberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Braamberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Braamberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Braamberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Braamberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Braamberg of met bevallingsverlof bent in Braamberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Braamberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Braamberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Braamberg
 • Als u in Braamberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Braamberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Braamberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Braamberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Braamberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Braamberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Braamberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Braamberg. Uitzonderingen in Braamberg;
 • Als uw werkgever in Braamberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Braamberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Braamberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Braamberg niet geschikt voor uw werk in Braamberg of
 • u functioneert niet voldoende in Braamberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Braamberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Braamberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Braamberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Braamberg verblijft, dan mag uw werkgever in Braamberg u eveneens wel ontslaan.