Ontslag Braakhoek

Uw werkgever in Braakhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Braakhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Braakhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Braakhoek. Uw werkgever in Braakhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Braakhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Braakhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Braakhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Braakhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Braakhoek of met bevallingsverlof bent in Braakhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Braakhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Braakhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Braakhoek
 • Als u in Braakhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Braakhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Braakhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Braakhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Braakhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Braakhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Braakhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Braakhoek. Uitzonderingen in Braakhoek;
 • Als uw werkgever in Braakhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Braakhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Braakhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Braakhoek niet geschikt voor uw werk in Braakhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Braakhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Braakhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Braakhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Braakhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Braakhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Braakhoek u eveneens wel ontslaan.